23:00

21/06/2024

Euro 2024

Ba Lan

Ba Lan

1.03 * -0.25 * 0.85 (Châu Á)

3.50 / 3.45 / 2.10 (Châu Âu)

0.94 * 2.5 * 0.92 (Tài Xỉu)

Áo

Áo

23:00

21/06/2024

Euro 2024

Slovakia

Slovakia

1.00 * -0.25 * 0.88 (Châu Á)

3.55 / 3.30 / 2.14 (Châu Âu)

0.85 * 2.25 * 1.01 (Tài Xỉu)

Ukraine

Ukraine

02:00

22/06/2024

Euro 2024

Hà Lan

Hà Lan

1.00 * -0.25 * 0.88 (Châu Á)

3.50 / 3.30 / 2.16 (Châu Âu)

0.99 * 2.5 * 0.87 (Tài Xỉu)

Pháp

Pháp

07:00

22/06/2024

Copa América

Peru

Peru

1.00 * -0.25 * 0.88 (Châu Á)

3.80 / 2.99 / 2.19 (Châu Âu)

0.90 * 2 * 0.96 (Tài Xỉu)

Chilê

Chilê